Werkgevers en beroepservaring

Mijn vroegere werkgevers

Stuk voor stuk goede werkgevers (zo door mij ervaren)

 

 

St.Willibrordusstichting

Heiloo

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Amsterdam

Reigersdaal

Heerhugowaard


Esdégé-Reigersdaal

Broek op Langedijk


Enige ervaringen in de zorg

Overpeinzingen

Het werken in de zorg heb ik altijd mooi gevonden en heb er een werkzaam leven plezier aan beleefd.
Natuurlijk zijn er ups en downs geweest, maar dat hoort erbij en dat geldt voor elk beroep.

Werken in de zorg is nuttig omdat je voor én met mensen werkt.
Werken in de zorg is leerzaam omdat je jezelf en je medemens leert kennen.
Managen van mensen doe je niet voor de directie of leidinggevende maar indirect voor de cliënt.

Een verpleegkundig diploma zegt iets over de kennis waarover men zou kunnen / moeten beschikken.
Een verpleegkundig diploma zegt niets over de mate van bekwaamheid en vaardigheden van de verpleegkundige.
De waarde van het diploma zal dus worden bepaald door de bekwaamheid van de bezitter ervan. Deze kan laten zien wat er met de opgedane kennis wordt gedaan, ongeacht het opleidingsniveau.

Mijn devies is: wees gerust trots op het diploma, maar zwaai er niet mee. Laat gewoon zien wat je waard bent.
De patiënt / cliënt / zorgvrager kijkt naar jou en niet naar jouw diploma.

We moeten allemaal werken om te leven. Werken is dus bijna onvermijdelijk.
Als het dan toch moet, zorg dan dat je er plezier aan beleeft.
Dit plezier in het werk wordt niet door het bedrijf gecreëerd, maar door jezelf.
Het betekent investeren in jezelf én je omgeving.

Tips.

Loop niet mee met de klaagzang van collega’s want dat verhoogt het werkplezier absoluut niet.
Kijk naar de mogelijkheden die het werkplezier kunnen verhogen.
Ga daarbij uitdagingen niet uit de weg en durf grenzen te stellen.

Probeer veranderingen, indien wenselijk of noodzakelijk, via juiste wegen met de juiste personen om je heen te veranderen.
Ook een VAR (indien aanwezig) kan hierin een rol spelen.
Veranderen kan vaak ook van binnenuit op de werkplek zelf, maar het kan niet zonder andere betrokken disciplines hierbij te betrekken en rekening te houden met wettelijke regels.
Kun of wil je je niet voegen in het beleid – vertrek dan.
Kies je ervoor niet te vertrekken – maak er wat van.

Wees eerlijk, rechtvaardig, open en jezelf.
Het maakt je kwetsbaar maar ook waardevol.


Mijn ervaringen als:

Leerling B-verpleegkundige
+
Veel zelfkennis opgedaan.
Goede opleiding gekregen.
Goede coaching gekregen.

Achteraf gezien ongelooflijk zo jong (17 jaar) al mensen in geestelijke nood te begeleiden.

Als leerling A-verpleegkundige
+
Goede opleiding gekregen.
Veel zelfstandig (en vaak alleen!) op Eerste Hulp (nu SEH) gewerkt.

Overlijden van meerdere kinderen uit een gezin t.g.v. een brand.

Als AB-verpleegkundige in de psychiatrie
+
De grenzen van eigen kunnen (en mogen) opzoeken.
De meerwaarde ontdekt van kennis over het samengaan van lichaam en geest.

Initiatieven kunnen ontplooien.
Vervolgopleidingen mogen volgen.

Zelfverbranding cliënt.
Identificeren treinspringer.

Als manager
+
Mogen selecteren van toekomstige medewerkers.
Invoering van zorgplannen.
Vertaalslag maken van theorie, wetgeving, cao-bepalingen naar dagelijkse praktijk.
Vertaalslag maken, van wat er bij werkers in de dagelijkse praktijk leeft, naar directie of leidinggevende én omgekeerd.

Binnen heldere kaders medewerkers ruimte geven zich te ontwikkelen.
De zorgverleners moeten vanuit een zorg-, ondersteunings- of behandelplan op een persoonlijke en creatieve manier vorm en inhoud aan de te verlenen zorg kunnen geven.
De uitdaging een evenwicht te vinden tussen wat wettelijk moet, de uitwerking van een visie en medeverantwoordelijk voelen voor een gezond financieel beleid.

Het ervaren van het verschil aansturing door een directeur binnen organisaties. Heb duidelijk de verschillen in de uitwerking ervaren wanneer een directeur financiële kaders belangrijk vindt, een directeur aanstuurt op basis van beroepsinhoudelijke visie, of een directeur aanstuurt op basis van een visie.

Teloorgang van inservice onderwijs.
Tegen grenzen aanlopen die bepaald worden door persoonlijke voorkeur / willekeur van een directeur.
Beperkingen van hoger hand om in te kunnen spelen op omstandigheden van individuele medewerkers.

Tot slot kent elke keuze die men als leidinggevende maakt voor- en tegenstanders.
Hield mij altijd een spreuk voor ogen die bij een snackbar hing: ‘Al bezit ik Salomons wijsheid en konings gewin, toch kan ik niet koken naar een ieders zin’