Voor- en achtervoegsels

Voor- en achtervoegsels van medische termen met voorbeelden

Deelwoord Betekenis: Gebruikt in: Betekenis:
A- Geen Aseptisch Ziektekiemenvrij
Aero- Lucht Aerofagie Lucht inslikken
Allo- Anders Alloloog Van andere soort
An- Niet/zonder Anurie Geen urine kunnen produceren
Angio- Vat Angiospasme Vaatspasme
Ante- Naar voren Anteversie Voorover kantelen
Anti- Tegen Antipyrese Koorstbestrijding
Auto- Zelf Autohypnose Zelfhypnose
Brady- Langzaam Bradycardie Trage hartslag
Dys- Slecht/abnormaal Dystrofie Slechte werking van organen
Epi- Boven / op Epifrenaal Boven het middenrif
Ex- Uit Excisie Uitsnijding
Extra- Buiten Extravesicaal Buiten de blaas
Foto- Licht Fotosensibiliteit Overgevoelig voor zonlicht
Gastr- Maag Gastritis Ontsteking van maagwand
Hemi- Half Hemiplegie Eenzijdige verlamming
Homo Gelijksoortig Homogeen Van dezelfde herkomst
Hydro- Water Hydrocephalus Waterhoofd
Hyper- Vermeerderd / verhoogd Hyperalgesie Verhoogde gevoeligheid voor pijn
Hypo- Verminderd /verlaagd Hypoadrenocorticisme Verminderde werking van de bijnierschors
Infra- Onder / beneden Infraclaviculair Onder het sleutelbeen gelegen
Inter- Tussen Interstitieel Tussen de weefsels liggend
Intra- In Intracutaan In de huid
Iso- Gelijk / hetzelfde Isogeen Van dezelfde oorsprongp;
Macro- Groot Macrodactylie Reuzengroei (aangeboren)
Medi- Midden Mediaal In de middellijn
Meso- Midden Mesocefaal In het midden van de schedel
Micro- Klein Microcefalie Kleinhoofdigheid
Mono- Één / enkel Monocausaal Door één enkele oorzaak
Myelo- Merg Myelogeen Tot beenmerg behorend
Myo- Spier Myocard Hartspier
Neo- Nieuw Neostomie Maken van nieuw stoma
Neuro- Zenuw Neurotripsie Kneuzing van zenuw
Oligo- Weinig of zelden Oligoartritis Ontsteking van een/weinig/paar gewrichten
Osteo- Bot Osteoporose Broosheid van bot
Oto- Oor Otitis Oorontsteking
Para- Bezijden / naast Parasteatose Afscheiding huidsmeer op abnormale plaats
Per- Er doorheen Percutaan Door de huid
Peri- Rondom Pericard Het vlies rondom het hart
Poly- Veel of vaak Polyartritis Ontsteking van meerdere(veel) gewrichten
Post- Na Postoperatief Iets dat plaatsvind na de operatie
Pre- Voor Preventief Voorbehoedend
Pro- Voor Profase De eerste fase
Re- Opnieuw Reactiveren Opnieuw activeren
Retro- Naar achteren Retro Oculair Achter de oogbol gelegen
Retro- Terug Retroflexie Terug knikkend
Sclero- Hard Sclerodermie Verharde huid
Semi- Half Semipermeabel Gedeeltelijk doorlatend
Sub- Onder Subunguaal Onder de nagel
Supra- Boven Supraventriculair Gelegen boven de hartkamers

Achtervoegsels met voorbeelden

Deelwoord Betekenis: Gebruikt in: Betekenis:
-ase Uitgang voor enzym Amylase / diastase Zet zetmeel om in maltose
-cide Dodend Parisiticide Parasietendodend middel
-cyt Cel Leukocyt Witte bloedcel
-ectomie Uitsnijden van Synovectomie Operatief verwijderen slijmvlies
-grafie Schrijven Echografie Onderzoek met ultrasone golven
-iatrie Geneeskunde Geriatrie Wetenschap m.b.t. ziekten bejaarden
-itis Ontsteking Lymfadenitis Lymfeklierontsteking
-logie Wetenschap Psychologie Wetenschap van de geest
-oma Gezwel Carcinoma Kwaadaardig gezwel
-oom Gezwel / zwelling Hematoom Bloeduitstorting
-ose Ziekte/aandoening Osteoporose Aandoening aan botten
-penie Tekort Leukopenie Tekort witte bloedlichaampjes
-resectie Uitsnijding deel van een orgaan Pylorusresectie Operatie waarbij maagklepje wordt verwijderd
-scoop Kijker Rectoscoop Instrument om de endeldarm te kijken