Afkortingen Medische Zorg

Afkortingen Medische Zorg

Afkorting Betekenis Uitleg
     
A/ anamnese ziektegeschiedenis
a.b. antibiotica  
ABR antobiotica resistentie  
AD auriculus dexter rechteroor
AD amenorroeduur duur van het uitblijven van de menstruatie
ADS auriculus dexter et sinister beide oren
     
B/ beleid  
BDZ beiderzijds  
     
C/ conclusie  
CCU Coronary Care Unit afdeling hartbewaking
chr chronisch langdurig
CVA Cerebro Vasculair Accident  
CTO Chronische totale occlusie chronische vernauwing van de kransslagader
     
def. defaecatie ontlasting
diast. diastole onderste waarde bloeddruk
     
ECG electro-cardiogram hartfilmpje
e.c.i. e causa ignota door onbekende oorzaak
EEG electro-encefalogram filmpje van de hersengolven
ery’s erytrocyten rode bloedcellen
     
g.a geen afwijkingen  
g.b. geen bijzonderheden;  
g.d.a geen directe afwijkingen  
HMV hart-minuut-volume hoeveelheid bloed die per minuut door het hart wordt gepompt
     
ICU Intensive Care Unit afdeling intensieve bewaking
i.m. intramusculair in de spier
i.v intraveneus in de ader
     
KR koude rilling  
     
leuco’s leucocyten witte bloedcellen
li links, linker  
l.b. links boven  
l.o. lichamelijk onderzoek  
l.o. links onder  
LOB linker onderbuik  
LOK linker onderkwab (long)  
LP lumbaalpunctie ruggenprik
LWI luchtweginfectie  
     
m.o micro-organisme klein levend wezen
MRSA Methicilline Resistente Staphyloccus Aureus  
     
O/ onderzoek  
OAC orale anticonceptie de pil
OD oculo dextra rechteroog
ODS oculo dextra et sinistra beide ogen
OK operatiekamer  
OS oculo sinistra linkeroog
     
palp. palpatie onderzoek door betasting
P pols  
P/ plan  
p.o. per os door de mond
PO psychologisch onderzoek  
POB pijn op de borst  
     
r.b. rechts boven  
RBK rechter bovenkwab (long)  
re rechts, rechter  
RIP ruimte innemend proces  
ROB rechter onderbuik  
ROK rechter onderkwab (long)  
RvC reden van consult  
RvK reden van komst  
RvO reden van opname  
     
SEH spoedeisende hulp  
SV sondevoeding  
symm. symmetrisch twee gelijke helften
syst. systole bovenste waarde bloeddruk
     
temp temperatuur  
tensie bloeddruk ook afgekort als RR
ther. therapie behandeling
THP totale heupprothese  
TKP totale knieprothese  
trombo’s trombocyten bloedplaatjes
     
urge aandrang  
UWI urineweginfectie  
     
X-thorax röntgenfoto van de borstkas  

 

Veel gebruikte woorden in de medische zorg

 

Woord Betekenis
Abductie Zijwaartse beweging van het midden af
Adductie Zijwaartse beweging naar het midden toe
Anteflexie Naar voren buigen
Anteversie Naar voren kantelen
   
Caudaal In de richting van de voeten
Centraal In het midden van het lichaam
Circulair Kringvormig
Craniaal In de richting van het hoofd
   
Extensie Strekken
   
Distaal Richting het uiteinde van het lichaam
   
Flexie Buigen
   
Mediaal Richting het midden van het lichaam
   
Occipitaal In de richting van de achterzijde van het hoofd
   
Proximaal Het dichtst bij het lichaam gelegen
   
Retroflexie Naar achteren buigen
Retroversie Naar achteren kantelen
Rostraal In de richting van de voorzijde van het hoofd
   
Versie Kantelen