Hartenzaken

Hartenzaken

De inhoud van deze pagina’s maakte oorspronkelijk deel uit van mijn Hartklachten-weblog, welk meer dan 10 jaar zichtbaar was.
Inmiddels bestaan er goede informatieve websites met betrekking tot het onderwerp ‘Hartklachten’.
Een aantal bruikbare pagina’s over dit onderwerp vindt men hier terug.

Veel mensen hebben last van onbegrepen hartklachten. Vooral als er voor een hartklacht niet direct een medische verklaring is, staat men al vlug in de kou.
Een website, ook deze niet, kan nooit de vakbekwaamheid van artsen vervangen.
Raadpleeg daarom altijd zo nodig en op tijd de (huis-)arts.

 
In mijn directe omgeving ben ik bekend met ernstige en minder ernstige ritmestoornissen en ablatie.
Als verpleegkundige wil ik proberen een positieve bijdrage te leveren aan vragen en/of eventuele discussies.

De lezer / gebruiker van deze pagina’s draagt een eigen verantwoordelijkheid t.a.v. zijn of haar gezondheid.
De auteur van deze site draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of interpretatie van de inhoud van deze site en daaraan gekoppelde links.