Start

Welkom op de website Verpleging-Verzorging

Inleiding

Op deze website kun je informatie vinden over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het mooie beroep dat verpleegkundigen en ziekenverzorgenden uitoefenen.
De inhoud is op de eerste plaats gerelateerd aan onderwerpen die betrekking hebben op de doelgroep.
Er is informatie te vinden over het beroep van verpleegkundige en veel gebruikte termen en afkortingen. Tevens zijn er verwijzingen naar andere relevante websites.
De website kan ook interessant zijn voor andere personen die werkzaam zijn in de zorg en andere geïnteresseerden.
Op deze website is ook de gedeeltelijke inhoud opgenomen van het vroegere ‘Hartklachten-weblog’.

NIEUW: Medische termen vertaald naar 7 talen

Disclaimer

Deze website heeft een zuiver informatief doel en streeft geen commerciële doeleinden na. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Als u meent dat er gebruik is gemaakt van uw intellectuele eigendomsrechten, auteurs- of aanverwante rechten, wordt u verzocht contact op te nemen met de auteur.
Ondanks de zorgvuldigheid die bij de samenstelling van deze website is betracht, draagt de auteur van deze website geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van de inhoud van de website en daartoe behorende pagina’s, het gebruik of interpretatie van de teksten en/of links.

Raadpleeg zo nodig de arts en/of uw leidinggevende (indien van toepassing).

Over de auteur

Iets meer over de auteur van deze website: klik hier: Mijn vroegere werkgevers

Boek

Op 25 september 2020 verscheen van de auteur van deze website het boek: ‘De St. Willibrordusstichting – van landgoed Ypestein tot Landgoed Willibrordus’

St.Willibrordusstichting van landgoed Ypestein tot landgoed Willibrordus

De baten van dit boek komen geheel ten goede aan de Historische Vereniging Heiloo te Heiloo

Behalve voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze of manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

De website is voor het laatst bijgewerkt op 23-06-2024