Medisch Specialismen

Medische specialismen verklaard

Anesthesie Specialisme op gebied van narcose, verdoving, reanimatie, pijnbestrijding
   
Cardiologie Specialisme voor hart- en vaatziekten
   
Dermatologie Specialisme de huidziekten betreffend
Diëtiek Voeding- en dieetspecialisme
   
EHBO Eerste Hulp
Ergotherapie Specialisme ter bevordering van het kunnen verrichten van dagelijkse activiteiten
   
Fertiliteitsafdeling Vruchtbaarheidsspecialisme
   
Gynaecologie Zwangerschap- en Bevallingsspecialisme
   
Heelkunde Onderdeel der geneeskunde, welke de therapie beoefent in hoofdzaak langs manuele, mechanische en operatieve weg
Hematologie Specialisme op gebied van fysiologie en pathologie van het bloed
   
Intensive Care Intensieve Zorg
Interne Geneeskunde Specialisme voor diagnosticeren en behandelen van ziekten v.d. inwendige organen
   
KaakChirurgie Chirurgiespecialisme gespecialiseerd in de kaak
Kindergeneeskunde Kinderspecialisme
KNO Keel-, Neus- en Oorspecialisme
   
Longgeneeskunde Specialisme dat zich richt op onderzoek, behandeling en preventie van longziekten
   
Medische Psychologie Psychologie in het ziekenhuis
   
Nefrologie Specialisme op gebied van nier en nierziekten
Neonatologie Specialisme voor te vroeg geborenen en zieke pasgeborenen
Neurochirurgie Chirurgie met betrekking tot het zenuwstelsel
Neurologie Specialisme op gebied van somatische zieken van het zenuwstelsel
Nucleaire Geneeskunde Specialisme waarmee de functie van organen geanalyseerd m.b.v. radioactiviteit.
   
Oogheelkunde Specialisme m.b.t. de ziekten van het oog en de behandeling daarvan
Oncologie Specialisme op gebied van kanker
Orthopedie Specialisme op gebied van het steun- en bewegingsapparaat
   
Plastische Chirurgie Chirurgie m.b.t. plastische en reconstructieve vormgeving van lichaamsdelen
Psychiatrie Specialisme op gebied van de Geest, Ziel en gedachtegang
   
Radiologie Specialisme m.b.t. diagnostiek d.m.v. golven, stralen en magnetische velden
Radiotherapie Specialisme m.b.t. ioniserende bestraling van kanker
Revalidatiegeneeskunde Specialisme m.b.t. het valide maken na ziekte of aandoening
Reumatologie Specialisme op gebied van reumatische aandoeningen
   
Spoed Eisende Hulp (SEH) Eerste Hulp
Sportgeneeskunde Specialisme op het gebied van blessures, keuringen etc.
   
Thoraxchirurgie/Cardiothoracale chirurgie Chirurgie gespecialiseerd in operaties in de borstkas
Traumatologie Specialisme op het gebied van ongevalsletsels.
   
Urologie Specialisme op het gebied van de nieren en urinewegen
   
Ziekenhuisfarmacie/Klinische Farmacie Specialisme op het gebied van medicatiebewaking en medicatiebegeleiding