Vragen aan de arts

Voorbereiding op een artsenbezoek

Het is erg belangrijk om goed voorbereid naar de arts te gaan

De onderstaande vragenlijst kan de zorgverlener hierbij goed helpen als deze de cliënt / patiënt begeleidt.
Niet alle vragen hoeven van toepassing te zijn. Maak dus hieruit een zo beknopt mogelijke keuze.
Laat het initiatief zo mogelijk aan de cliënt / patiënt.

Algemeen

– Maak een lijstje met onderwerpen die zeker moeten worden besproken.
– Gebruik als hiervoor hulpmiddel de onderstaande checklist.
– Maak een overzicht van medicijnen die worden gebruikt.

Waarom gaat de cliënt / patiënt naar de arts?

– Klachten (dikke benen. kortademigheid bijv.)
– Pijn (in de borststreek) – (Vermeende) ritmestoornissen
– Onzekerheid

Bij klachten of problemen.

– Wat voelt de cliënt / patiënt.?
– Wanneer heeft deze daar last van?
– Waar is deze bang voor?
– Wat vreest de cliënt / patiënt wat hij of zij heeft?

Met welk doel gaat men naar de arts?

– Behandeling.
– Onzekerheid wegnemen.
– Onderzoek.
– Aandacht.
– Deskundig advies.
– Second opinion.

Vragen die men kan stellen vóór een onderzoek

– Wat houdt het onderzoek in?
– Wat zijn de risico’s van het onderzoek?
– Doet het onderzoek pijn?
– Wat kan er uit het onderzoek komen?
– Hoe voel ik mij na het onderzoek?
– Zijn er ook andere onderzoeken mogelijk?

Vragen die men kan stellen na een onderzoek

– Wat is de oorzaak van de klacht(-en)?
– Wat heeft de cliënt / patiënt?
– Wat kan er aan de klacht(-en) worden gedaan?
– Wat kan de cliënt / patiënt zelf doen aan zijn of haar klachten?
– Wat kan / mag de cliënt / patiënt niet meer doen?
– Kan de cliënt / patiënt / zorgverlener datgene wat de dokter verteld heeft nog eens nalezen?
– Waar kan men meer informatie krijgen over de klacht / ziekte
– Bestaat er een patiëntenorganisaties voor mensen met dezelfde klachten / ziekte als de cliënt / patiënt?
– Kan de cliënt / patiënt / zorgverlener de mening van een andere arts vragen (second opinion)? Vraag, indien nodig, bedenktijd!

Vragen die men kan stellen over de behandeling

– Wat houdt de behandeling in?
– Wat zijn de risico’s van de behandeling?
– Doet de behandeling pijn?
– Hoelang duurt de behandeling?
– Moeten er nog vervolgbehandelingen ondergaan?
– Word de cliënt / patiënt weer helemaal beter?
– Hoelang duurt het voor de klachten van de cliënt / patiënt verminderen?
– Zijn er ook andere behandelingen mogelijk?
– Wat gebeurt er als de cliënt / patiënt zich niet laat behandelen?
– Kan de klacht ook vanzelf overgaan? Vraag zo nodig bedenktijd!

Vragen die men kan stellen over medicijnen (Dit kan ook heel goed bij de apotheek)

– Hoe werkt het voorgeschreven medicijn?
– Heeft het medicijn ook bijwerken en zo ja welke?
– Kan het medicijn worden verdragen (i.v.m. andere medicijnen)?
– Kan het medicijn worden verdragen (i.v.m. andere klachten)?
– Mag de cliënt / patiënt roken / drinken / alles eten?
– Wordt het medicijn volledig betaald door de verzekering?

Vragen die men kan stellen bij een doorverwijzing

– Waarom wordt de cliënt / patiënt doorverwezen?
– Welke informatie wordt er over de cliënt / patiënt doorgegeven? (Veel artsen laten tegenwoordig de enveloppe open)

Bron: Folder NPCF