Dickshomepage

Verpleging - Verzorging


 
 
Welkom op mijn website.          Voor suggesties of opmerkingen graag even op reactie klikken.
 
   
 

  Voor- en achtervoegsels van medische termen met voorbeelden

       
 
  Deelwoord Betekenis: Gebruikt in: Betekenis:
  A- Geen Aseptisch Ziektekiemenvrij
  Aero- Lucht Aerofagie Lucht inslikken
  Allo- Anders Alloloog Van andere soort
  An- Niet/zonder Anurie Geen urine kunnen produceren
Angio- Vat Angiospasme Vaatspasme
  Ante- Naar voren Anteversie Voorover kantelen
  Anti- Tegen Antipyrese Koorstbestrijding
Auto- Zelf Autohypnose Zelfhypnose
  Brady- Langzaam Bradycardie Trage hartslag
  Dys- Slecht/abnormaal Dystrofie Slechte werking van organen
  Epi- Boven / op Epifrenaal Boven het middenrif
  Ex- Uit Excisie Uitsnijding
  Extra- Buiten Extravesicaal Buiten de blaas
  Foto- Licht Fotosensibiliteit Overgevoelig voor zonlicht
  Gastr- Maag Gastritis Ontsteking van maagwand
  Hemi- Half Hemiplegie Eenzijdige verlamming -      
  Homo Gelijksoortig Homogeen Van dezelfde herkomst
  Hydro- Water Hydrocephalus Waterhoofd
  Hyper- Vermeerderd / verhoogd Hyperalgesie Verhoogde gevoeligheid voor pijn
  Hypo- Verminderd  /verlaagd Hypoadrenocorticisme Verminderde werking van de bijnierschors
  Infra- Onder / beneden Infraclaviculair Onder het sleutelbeen gelegen
  Inter- Tussen Interstitieel Tussen de weefsels liggend
  Intra- In Intracutaan In de huid
  Iso- Gelijk / hetzelfde Isogeen Van dezelfde oorsprongp;        
  Macro-le="width: 525px">Groot Macrodactylie Reuzengroei (aangeboren)        
  Medi- Midden Mediaal In de middellijn
  Meso- Midden Mesocefaal In het midden van de schedel
  Micro- Klein Microcefalie Kleinhoofdigheid
  Mono- Één / enkel Monocausaal Door één enkele oorzaak
  Myelo- Merg Myelogeen Tot beenmerg behorend
  Myo- Spier Myocard Hartspier
  Neo- Nieuw Neostomie Maken van nieuw stoma
  Neuro- Zenuw Neurotripsie Kneuzing van zenuw
  Oligo- Weinig of zelden Oligoartritis Ontsteking van een/weinig/paar gewrichten
  Osteo- Bot Osteoporose Broosheid van bot
  Oto- Oor Otitis Oorontsteking
  Para- Bezijden / naast Parasteatose Afscheiding huidsmeer op abnormale plaats
  Per- Er doorheen Percutaan Door de huid
  Peri- Rondom Pericard Het vlies rondom het hart
  Poly- Veel of vaak Polyartritis Ontsteking van meerdere(veel) gewrichten
  Post- Na Postoperatief Iets dat plaatsvind na de operatie
  Pre- Voor Preventief Voorbehoedend
  Pro- Voor Profase De eerste fase
  Re- Opnieuw Reactiveren Opnieuw activeren
  Retro- Naar achteren Retro Oculair Achter de oogbol gelegen
  Retro- Terug Retroflexie Terug knikkend
  Sclero- Hard Sclerodermie Verharde huid
  Semi- Half Semipermeabel Gedeeltelijk doorlatend
  Sub- Onder Subunguaal Onder de nagel
  Supra- Boven Supraventriculair Gelegen boven de hartkamers
       
       
 
     

Achtervoegsels met voorbeelden

       
-ase Uitgang voor enzym Amylase / diastase Zet zetmeel om in maltose
-cide Dodend Parisiticide Parasietendodend middel
-cyt Cel Leukocyt Witte bloedcel
-ectomie Uitsnijden van Synovectomie Operatief verwijderen slijmvlies
-grafie Schrijven Echografie Onderzoek met ultrasone golven
-iatrie Geneeskunde Geriatrie Wetenschap m.b.t. ziekten bejaarden
-itis Ontsteking Lymfadenitis Lymfeklierontsteking
-logie Wetenschap Psychologie Wetenschap van de geest
-oma Gezwel Carcinoma Kwaadaardig gezwel
-oom Gezwel / zwelling Hematoom Bloeduitstorting
-ose Ziekte/aandoening Osteoporose Aandoening aan botten
-penie Tekort Leukopenie Tekort witte bloedlichaampjes
-resectie Uitsnijding deel van een orgaan Pylorusresectie Operatie waarbij maagklepje wordt verwijderd
-scoop Kijker Rectoscoop Instrument om de endeldarm te kijken
       
       

Google Custom Search


Copyright 2002 - 2018 © Dick Slagter All rights reserved