Dickshomepage

Verpleging - Verzorging


 
 
Welkom op mijn website.          Voor suggesties of opmerkingen graag even op reactie klikken.
 
   
 

Mooi en beschaafd verplegen

 
             
  Mooi en beschaafd verplegen, het zijn de kleine dingen die het doen.

EfficiŽntie, rendement en doelmatigheid zijn tegenwoordig sleutelwoorden in onze maatschappij. Alles moet snel, snel, snel. Ook in de gezondheidszorg.
De cliŽnt moet zich daarbij vaak voegen aan de organisatie van deze gezondheidszorg.

Ook verpleegkundigen en verzorgenden laten zich hierin vaak meevoeren door de organisatie waarin zij werken. Dit niet zelden ten koste van de idealen die men had op het moment dat men voor een beroep in de gezondheidszorg koos.

In een maatschappij waar zakelijkheid steeds verder toeneemt, dreigt men het gevoel voor detail kwijt te raken. Ook de meeste verpleegkundeboeken reppen zelden nog over details die wel belangrijk kunnen zijn voor cliŽnten.

Met deze webpagina hoop ik een bijdrage te leveren aan een mooi en beschaafd verplegen met oog voor de kleine dingen die voor de cliŽnt van groot belang zijn.

Aanvullingen en opmerkingen zijn van harte welkom.

Topics:

Normen en waarden
Communicatie
Praktische tips
Speciaal voor de nacht
Algemene opmerkingen
Uitspraken voor de praktijk


terug

Normen en waarden
 • Betrek de cliŽnt zo veel als mogelijk bij alles wat hem of haar aangaat.
 • Doe wat je belooft
 • Heb respect voor (het lichaam van) de cliŽnt.
 • Doe gordijnen dicht tijdens verzorging van de cliŽnt.
 • Wees discreet (gordijnen zijn geen muren)
 • Bespreek de cliŽnt niet op de gang of met open deuren: anderen luisteren mee.
 • Respecteer de normen en waarden van de cliŽnt.
 • Respecteer de levensovertuiging van de cliŽnt.
 • Benader / behandel de cliŽnt zoals je zelf graag behandeld wil worden, zo mogelijk nog iets beter.
 • Vraag je bij behandeling / verpleging van de cliŽnt steeds af: hoe zou ik handelen of reageren als een dierbare de plaats van de cliŽnt zou innemen?
 • Praat niet over het hoofd van de cliŽnt met anderen.
 • Stel je de eerste keer aan de cliŽnt voor.
 • Begroet de cliŽnt bij je binnenkomst, ook als deze niet reageert.
 • Spreek de cliŽnt aan naar diens voorkeur (wel of niet tutoyeren)
 • Bied de cliŽnt zoveel als mogelijk keuzemogelijkheden.
 • Sluit dossiers / rapportage na gebruik.
 • Zorg dat je bekend bent met de wetgeving met betrekking tot privacy en houd je daaraan.

terug

Communicatie
 • Geef de cliŽnt zo nodig de mogelijkheid iets met je te mogen uitpraten.
 • De cliŽnt heeft recht op zijn of haar mondigheid.
 • Stimuleer de cliŽnt zijn of haar zorg, twijfels of angst te laten uitspreken.
 • Hoor de cliŽnt niet alleen aan, maar luister ook daadwerkelijk naar de cliŽnt.
 • Vraag door bij de cliŽnt als je aan diens antwoord twijfelt of als iets je niet duidelijk is.
 • Let op de toon en het moment waarop je iets zegt.
 • Soms helpt het om tot tien te tellen.
 • Een troostend woord of gebaar kan veel goed doen.
 • Gewoon een praatje maken kunnen sommige cliŽnten erg waarderen wanneer daar tijd voor is.

terug

Praktische tips
 • Let op de kleine dingen.
 • Zet het bedkastje, het eten en drinken binnen handbereik van mensen die hiervoor zelf niet kunnen zorgen.
 • Laat bij voorkeur het infuus aanleggen of het bloed prikken aan de arm die de cliŽnt het minst gebruikt (hou dus zo mogelijk rekening met rechts- of linkshandigheid)
 • Als de cliŽnt niet eet of drinkt ga dan de oorzaak daarvan na (staat eten/drinken binnen handbereik, is er sprake van misselijkheid of slikklachten, heeft de cliŽnt het kunstgebit in)
 • Sommige mensen kunnen moeilijk urineren of defaeceren met anderen erbij; houdt daar rekening mee.
 • Zet een rolstoel op de rem als je de cliŽnt laat instappen.
 • Plaats hulpmiddelen binnen handbereik van de cliŽnt (papegaai, urinaal, rollator)
 • Rijd de cliŽnt tijdens vervoer op brancard of bed met het gezicht in de rijrichting.
 • Vertel de cliŽnt hoe een bed, het licht, het alarm enz. werkt.
 • Stel de cliŽnt op de hoogte van de afdelingsregels (bezoektijden, eten bestellen enz.)
 • Stimuleer de cliŽnt tot zelfredzaamheid.
 • Help de cliŽnt waar nodig.
 • Rapporteer alleen feiten en geen eigen interpretatie.
 • Een kussen opschudden doet soms veel goed.
 • Help de cliŽnt met praktische uitvoerbare tips.
 • Bloedprikken kan voor patiŽnten belastend zijn. Tracht te bewerkstelligen dat bloedprikken tot een minimum wordt beperkt onder andere door vooruit te denken en dit bespreekbaar te maken met de arts(-en)

terug

Speciaal voor de nacht
 • Schijn niet met zaklantaarns in het gezicht.
 • Bewaar de rust tijdens de nacht; niet met deuren slaan; zachtjes met collega’s communiceren; zachtjes in de (spoel-)keuken.
 • Bedenk dat het schuiven met stoelen hinderlijk doorklinkt naar een beneden verdieping.
Algemene opmerkingen
 • Schrap in overleg met de teamleden onnodige regels of stel deze ter discussie binnen je organisatie
 • Lever een bijdrage aan een goede teamsfeer, dit komt niet alleen jou maar ook de cliŽnt ten goede.
 • Als jij het warm hebt kan de cliŽnt het koud hebben omdat deze stil zit / ligt of nerveus is.
 • Besef dat de cliŽnt vaak kwetsbaar is.
 • Wat voor jou vanzelfsprekend is hoeft voor de cliŽnt niet zo te zijn. Hetzelfde geldt voor de apparatuur.
 • Zorg dat je goede verpleegkundige beroepshouding hebt.
terug

Uitspraken voor de praktijk
 • Gissen is missen, meten is weten
 • De klant is koning; dan mag je verwachten dat deze zich daar ook naar gedraagt.
 • Spreek de cliŽnt aan op onaanvaardbaar gedrag.
 • Tijd is een gegeven, geen norm.
Denk bij ontslag van patiŽnt / cliŽnt aan:
 • Brief huisarts.
 • Medicijnen.
 • Recept voor medicijnen.
 • Instructies voor cliŽnt en / of andere hulpverleners
 • Overdracht wijkverpleging / thuiszorg.
 • Overige bescheiden.
  Opmerking

Voor cliŽnt kan men ook patiŽnt lezen.
Het mooie vak van verpleegkundige, en later het leiding geven, heb ik mogen leren bij goede werkgevers
.

terug

Google Custom Search
     

Copyright 2002 - 2018 © Dick Slagter All rights reserved