Dickshomepage

Verpleging - Verzorging


 
 
Welkom op mijn website.          Voor suggesties of opmerkingen graag even op reactie klikken.
 
   
       
 

Afkortingen en bijzondere woorden in de medische zorg

       
       
  Afkorting Betekenis Uitleg
       
  A/ anamnese ziektegeschiedenis
  a.b. antibiotica  
  AD auriculus dexter rechteroor
  AD amenorroeduur duur van het uitblijven van de menstruatie
  ADS auriculus dexter et sinister beide oren
       
  B/ beleid  
  BDZ beiderzijds  
       
  C/ conclusie  
  CCU Coronary Care Unit afdeling hartbewaking
  chr chronisch langdurig
       
  def. defaecatie ontlasting
  diast. diastole onderste waarde bloeddruk
       
  ECG electro-cardiogram hartfilmpje
  e.c.i. e causa ignota door onbekende oorzaak
  EEG electro-encefalogram filmpje van de hersengolven
  ery's erytrocyten rode bloedcellen
       
  g.a geen afwijkingen  
  g.b. geen bijzonderheden;
  g.d.a geen  directe afwijkingen
  HMV hart-minuut-volume hoeveelheid bloed die per minuut door het hart wordt gepompt
       
  ICU Intensive Care Unit afdeling intensieve bewaking
  i.m. intramusculair in de spier
  i.v intraveneus in de ader
       
  KR koude rilling  
       
  leuco's leucocyten witte bloedcellen
  li links, linker  
  l.b. links boven  
  l.o. lichamelijk onderzoek  
  l.o. links onder  
  LOB linker onderbuik  
  LOK linker onderkwab (long)  
  LP lumbaalpunctie ruggenprik
  LWI luchtweginfectie  
       
  m.o micro-organisme klein levend wezen
       
  O/ onderzoek  
  OAC orale anticonceptie de pil
  OD oculo dextra rechteroog
  ODS oculo dextra et sinistra beide ogen
  OK operatiekamer  
  OS oculo sinistra linkeroog
       
  palp. palpatie onderzoek door betasting
  P pols  
  P/ plan  
  p.o. per os door de mond
  PO psychologisch onderzoek  
  POB pijn op de borst  
       
  r.b. rechts boven  
  RBK rechter bovenkwab (long)  
  re rechts, rechter  
  RIP ruimte innemend proces  
  ROB rechter onderbuik  
  ROK rechter onderkwab (long)  
  RvC reden van consult  
  RvK reden van komst  
  RvO reden van opname  
       
  SEH spoedeisende hulp  
  SV sondevoeding  
  symm. symmetrisch twee gelijke helften
  syst. systole bovenste waarde bloeddruk 
       
  temp temperatuur  
  tensie bloeddruk ook afgekort als RR
  ther. therapie behandeling
  THP totale heupprothese  
  TKP totale knieprothese  
  trombo's trombocyten bloedplaatjes
       
  urge aandrang  
  UWI urineweginfectie  
       
  X-thorax röntgenfoto van de borstkas  
       
     
 

Veel gebruikte woorden in de medische zorg

     
  Abductie Zijwaartse beweging van het midden af
  Adductie Zijwaartse beweging naar het midden toe
  Anteflexie Naar voren buigen
  Anteversie Naar voren kantelen
  Caudaal In de richting van de voeten
  Centraal In het midden van het lichaam
  Craniaal In de richting van het hoofd
  Extensie Strekken
  Distaal Richting het uiteinde van het lichaam
  Flexie Buigen
  Mediaal Richting het midden van het lichaam
  Proximaal Het dichtst bij het lichaam gelegen
  Retroflexie Naar achteren buigen
  Retroversie Naar achteren kantelen
  Rostraal In de richting van het hoofd
  Versie Kantelen

Google Custom Search


Copyright 2002 - 2018 © Dick Slagter All rights reserved