Dickshomepage

Verpleging - Verzorging


 
 
Welkom op mijn website.          Voor suggesties of opmerkingen graag even op reactie klikken.
 
     
     
     
   
 

Inleiding

Op deze website kun je informatie vinden over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het mooie beroep van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.
De inhoud is op de eerste plaats gerelateerd aan onderwerpen die betrekking heeft op het beroep van de doelgroep.

Er is informatie te vinden over het beroep van de verpleegkundige en veel gebruikte termen en afkortingen. Tevens zijn er verwijzingen naar relevante andere website.

De website ook interessant zijn voor andere personen die werkzaam zijn in de zorg en andere geÔnteresseerden.

Nieuw

De inhoud van de pagina's Achtergrond Zorgprotollen en Verpleegkundige Termen is herzien (27 juli 2017)
Canon Verpleegkunde - Link toegevoegd (5 oktober 2017)

Aanvullingen en suggesties zijn van harte welkom.

   

Disclaimer
Deze website heeft geen commercieel, maar een zuiver informatief doel. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Als u meent dat er gebruik is gemaakt van uw intellectuele eigendomsrechten, auteurs- of aanverwante rechten, wordt u verzocht contact op te nemen met de auteur.
Ondanks de zorgvuldigheid die bij de samenstelling van deze website is betracht, draagt de auteur van deze website geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van de inhoud van de website en daartoe behorende pagina's, het gebruik of interpretatie van de teksten en/of links.

Raadpleeg zo nodig de arts en/of uw leidinggevende (indien van toepassing)

Aanvragen voor het plaatsen van advertenties.
Aanvragen tot het plaatsen van advertenties zullen niet in behandeling worden genomen.

Copyright 2002 - 2018 © Dick Slagter
Behalve voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te kopiŽren, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of  op enige wijze of manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.Copyright 2002 - 2019 © Dick Slagter All rights reserved